Projectinfo

Zoeken

 • Achtergrond en historiek
 • DoKS in de praktijk
 • Publicaties
 • Realisaties
 • Partners
Achtergrond en historiek

DoKS is een webapplicatie voor het beheren en online toegankelijk maken van elektronische documenten. De software werd in 2002 ontwikkeld in het kader van een HOBU-fonds project van IWT-Vlaanderen met als hoofddoel het beheren en toegankelijk maken van digitale eindwerken van hogeschoolstudenten. In het kader van een TETRA-fonds project (2004) werd de software verfijnd en uitgebreid.

De DoKS software zorgt ervoor dat er een databank gegenereerd wordt die door een zogenaamde OAI-harvester geoogst wordt. Deze gaat er op zijn beurt voor zorgen dat je gemakkelijk alle metadata van alle geoogste eindwerksites in één keer kunt ondervragen. Voorbeelden van dergelijke harvesters zijn Oaister en de Public Knowledge Project harvester. De DoKS software is beschikbaar als Open-Sourceproject op SourceForge.

Als je een eindwerk gevonden hebt dat interessant voor je kan zijn, is het direct mogelijk om het fulltext te raadplegen op de eindwerksite van de hogeschool zelf via de link die in het eindwerkrecord staat.

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de kennis die verscholen ligt in de vele eindwerken voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Momenteel kan je deze eindwerken meestal enkel op papier raadplegen in de bibliotheek van de Hogeschool.

DoKS in de praktijk

Het toenemend gebruik van de DoKS-databanken leidde tot nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast is er op basis van gepubliceerde eindwerken een nieuwe communicatiestroom ontstaan tussen verschillende gebruikers. Hieronder sommen we per actieterrein de voornaamste stakeholders op met de voor hun toegevoegde (economische) waarde die DoKS te bieden heeft.

 • Rekrutering
 • Innovatie
 • Onderzoek/Wetenschap
 • Eindwerkadministratie/Bibliotheekautomatisering
 • Knowledge Sharing/Kenniseconomie

Sommige bedrijven gebruiken de DoKS portaal als rekruteringstool. Om geschikte kandidaten voor specifieke functies te vinden kan men een beroep doen op de kennis die verscholen zit in het eindwerk van de kandidaten. (getuige daarvan zijn de vragen van bedrijven aan DoKS om gegevens van studenten te kunnen krijgen)  De cv-module die aan het systeem kan gekoppeld worden, is bedoeld om de kennis die in een eindwerk zit aan te vullen met andere competenties waarover een bepaalde student beschikt. Ook de jobdiensten van de hogescholen kunnen beroep doen op dit systeem en hebben beter en sneller informatie beschikbaar.

Eindwerkdatabanken van hogeschoolstudenten worden als een goede tool gezien om innovatieve projecten en studenten te detecteren en te stimuleren.

DoKS ondersteunt dezelfde standaarden en protocols die gemeengoed zijn bij repository software voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie. Hierdoor is de software ook geschikt voor het verzamelen en publiceren van onderzoek.

De software is ontwikkeld binnen een hogeschool vanuit een jarenlange ervaring met eindwerkadministratie en de spontane gegroeide behoefte om tal van arbeidsintensieve processen te automatiseren. Voor de input van de eindwerken in de database is er een waaier van mogelijkheden, gaande van een volledig manuele input door medewerkers van de hogeschool tot een geautomatiseerde workflow met input door studenten. Import van studentengegevens,het aanmaken van eindwerkrecords, export naar bibliotheekcatalogus… zijn voorbeelden van processen die geautomatiseerd kunnen worden met DoKS.

Er bestaat in het bedrijfsleven en de non-profit sector een sterke interesse in de eindwerken van de Vlaamse hogescholen, getuige de reacties die we vanuit die hoek krijgen op basis van gevonden eindwerkrecords. De databank wordt toegepast voor:
- Screenings naar publicaties in een specifiek  vakgebied. In sommige gevallen werd dit tot op heden manueel gedaan.
- Toekennen awards, zowel door koepelorganisaties als door bedrijven
- Losse uitwisseling van ideeën, contacten en ervaringen m.b.t. eindwerkonderwerpen tussen studenten, docenten, bedrijven, tijdschriftredacties, .....

p/>

 

Publicaties
 • Baccarne, Rudi, De eindwerken van Vlaamse Hogescholen binnenkort digitaal toegankelijk In: Kamerinfo: ondernemers, Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid Geel, 18de jrg., nr.1, januari 2003, p. 34-35
 • Baccarne Rudi,What's up DoKS? Webtoepassing voor beheer en publicatie van Electronic Theses and Dissertations.  IN : Bibliotheek-& Archiefgids, 81 (2005) 2; p. 20-25
 • Baccarne Rudi, Elektronische eindwerken publiceren op het web. Informatie 2005, Conference presentation, 22-23 september 2005, Vrij Universiteit Brussel, Belgium
 • Baccarne, From central administration of hardcopy bachelor and master theses towards a decentralized ETD-system with value added services, conference paper, … evolution through discovery … ETD2005, 8th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, 27-30 september 2005, Sydney, Australia
 • Houbrechts, Ivo, Een digital library met eindwerken van Vlaamse hogescholen. Presentatie op Informatie 2003: vakbeurs van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, VUB-JETTE, 18–19 september 2003
 • Sels, Hilde. DoKS: een open-accessinitiatief van en voor hogescholen / (Delta: tijdschrift voor Hoger Onderwijs: jrg. 2 (2005) ; nr. 8, p.37)
 • Sels, Hilde. What's up DoKS?: webtoepassing voor beheer en publicatie van elektronische eindwerken / (Agora: jrg. 12 (2005) ; nr. 2, p. 8-9)
 • Sels, Hilde. Eindwerken publiceren via het internet / (H-ogelijn Kort: Digitale nieuwsbrief van het VVKHO van 22 december 2005
 • s.n. Rekruteren op kwalitatieve en budgetvriendelijke manier / (Ondernemer: jrg. 20 (2005) ; nr. 3, p. 44)
 • s.n. Eindwerken van hogeschoolstudenten full text toegankelijk In: VVBAD-info, Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen, jaargang 30, nr. 12  december 2004, p. 20
 • s.n. Kennis hogescholen digitaal beschikbaar In: Ondernemers, VOKA – Kamer van Koophandel Kempen, 19de jrg., nr. 2, februari 2004, p. 26
Realisaties
 • Eindwerkrepositories in 8 Vlaamse Hogescholen, individueel of gezamenlijk doorzoekbaar via deze portaalsite
 • Documentatiecentrum Orthopedische Zorg Innovatie : databank met wetenschappelijke literatuur aangaande voetzorg
 • Eindwerkendatabank van Vlaamse bibliotheek- en archiefopleidingen
 • ICThelpt website: informatiepunt over nieuwe aangepaste / aanpasbare software, hardware, websites en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met bijzondere noden op een duurzame manier. De website is nu in beheer van Klascement.net
 • KHK-Onderzoeksrepository : Onderzoekspublicaties van de KHK worden opgeslagen in DoKS en via RSS-feeds getoond op de onderzoekswebsite van de KHK
 • vzw-bachelor.be : databank met bekroonde en genomineerde eindwerken
Partners

De verschillende projecten werden gerealiseerd met steun van IWT-Vlaanderen en volgende partners:

Agfa-Gevaert NV - ARCO Information - Bachelor.be vzw - BITOS nv - Brepols Publishers - Datatestlab - Dolmen - Humen bvba - Indiegroup - Innotek - Inventive Designers - Karel De Grote Hogeschool - Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid - KULeuven - Porta Capena - Vlaamse ingenieurskamer - VOWB - WWAOW World Wide Association of Writers - XOD Xervice on Demand - Xplore