Configuration FAQ

From DoKSwiki

Table of contents

Als ik zoek, dan krijg ik een foutmelding 'De pagina kan niet worden weergegeven' als ik klik op de links in de resultatenlijst.

  • doks.properties: doks.baseURL staat niet juist. Vervolgens herindexeren.

Het bericht '0 eindwerken on-line' blijft staan alhoewel er reeds x eindwerken werden ingegeven.

  • doks.properties: localstructure.name correct invullen.
  • Standaard worden enkel de eindwerken met status "PUBLISHED“ geteld, dit kan eventueel gewijzigd worden in default.vm:
//tel alle records met status PUBLISHED. Dit staat standaard in default.vm:
$doks.recordFacade.countRecords("ETD", "record.status='PUBLISHED'")

//tel alle records. Wijzig bovenstaande regel als volgt: 
$doks.recordFacade.countRecords("ETD", NULL)

Hoe de maximum bestandsgrootte voor upload aanpassen?

Aanpassen op 2 plaatsen:

  • in doks.properties:
upload.maxFileSize=50M
  • in struts-config.xml:
<controller processorClass="doks.web.RequestProcessor" maxFileSize="50M" />
  • Voor tijdelijke aanpassing de files wijzigen op volgende locaties:

DOKS_HOME\build\webapp\WEB-INF\struts-config.xml
DOKS_HOME\build\webapp\WEB-INF\classes\doks.properties
en Tomcat opnieuw opstarten om de wijzigingen van kracht te laten worden.

  • Voor permanente aanpassing (= ook beschikbaar na een volledige re-deploy van DoKS) ook wijzigen op deze locaties:

DOKS_HOME\src\web\WEB-INF\struts-config.xml
DOKS_HOME\conf\doks.properties

Mostly in Linux environment the "é" and other special characters from French language are not displayed correctly?

  • This is mostly solved by changing the language settings in Apache configuration file. Check in your httpd.conf file and set

AddDefaultCharset Off or comment the line out.

#AddDefaultCharset UTF-8